รูประเบิดควันสีม่วง .jpg

Official Representative in THAILAND

of Korea CNO Tech

www.cnotech.com

Tactical Practice Ammunition

(กระสุนและระเบิดสำหรับการฝึกทางยุทธวิธี)

 

Practice Hand Grenade

goods_140521165934.jpg
goods_140521190042.jpg

Flash and Sound Bang

(1,2,3,5,7,9 Bang)

40mm LV Practice Grenade

goods_140521170221.jpg
스크린샷 2020-01-27 11.58.21.png

Color Smoke Hand Grenade

37/38mm Color Smoke Cartridges

스크린샷 2020-01-27 14.01.49.png
goods_140521190251.jpg

1, 2 and 6 Rounds Multiple Launcher

Vehicle Mounted Multiple Launcher, STARK

goods_140611083412.jpg